News

Stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod świadczenie usług zdrowotnych po 1 stycznia 2011 r. – korzystna zmiana

Praktyczne aspekty dla podatników z branży świadczeo zdrowotnych Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pozwoli od 1 stycznia 2011 r. opodatkowad niższą stawką również tą powierzchnię budynków, która nie była bezpośrednio zajęta pod świadczenia zdrowotne. Szczegółowe informacje Historia wprowadzenia niższej stawki podatku od nieruchomości dla „powierzchni budynków zajętych

Read More

VAT w usługach medycznych od 2011 roku – konsekwencje w zakresie rozliczeń

Praktyczne konsekwencje dla podmiotów świadczących usługi medyczne(podsumowanie) Rekomendujemy sprawdzenie czy na podstawie przepisów obowiązujących od 01.01.2011 w ramach prowadzonego biznesu świadczone są wyłącznie usługi zwolnione z VAT. Jeżeli nie, należy przeanalizować czy jest konieczna rejestracja na VAT oraz opodatkowanie części (lub całości) świadczonych usług stawką 23%. Analiza – szczegółowe informacje

Read More

Co deweloper o podatku od nieruchomości wiedzieć powinien?

Podatnik prowadzący działalność w branży deweloperskiej nabywając grunty rolne lub leśne nie staje się automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów. Szczegółowe informacje Niejednokrotnie firmy realizujące projekty deweloperskie po zakupie gruntu pod konkretną inwestycję nie rozpoczynają automatycznie prac budowlanych. Może to wynikać albo z przeciągających się procedur administracyjnych albo

Read More

Spółka komandytowo-akcyjna alternatywą dla funduszu?

Praktyczne aspekty dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej Bazując na jeszcze nielicznych wyrokach sądów administracyjnych akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może odroczyć opodatkowanie przypadającego na niego dochodu z tej spółki do momentu jego faktycznego otrzymania (tj. wypłaty). Szczegółowe informacje Popularność wykorzystywania funduszy do optymalizacji podatkowych wydaje się cały czas rosnąć. Biorąc pod uwagę, iż

Read More

We will be happy to be of service to you