Co deweloper o podatku od nieruchomości wiedzieć powinien?

Podatnik prowadzący działalność w branży deweloperskiej nabywając grunty rolne lub leśne nie staje się automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów.

Szczegółowe informacje

Niejednokrotnie firmy realizujące projekty deweloperskie po zakupie gruntu pod konkretną inwestycję nie rozpoczynają automatycznie prac budowlanych. Może to wynikać albo z przeciągających się procedur administracyjnych albo też z niekorzystnej sytuacji rynkowej (deweloper woli poczekać na lepszą koniunkturę i tworzy bank ziemi). Należy podkreślić, iż stawki podatku od nieruchomości są niewspółmiernie wyższe w stosunku do stawek podatku rolnego lub też leśnego.

W takim przypadku powstaje pytanie, czy już od momentu nabycia gruntu deweloper winien płacić zawsze podatek od nieruchomości niezależnie od klasyfikacji nabytych gruntów?

Okazuje się, iż bardzo wiele podatników nie jest świadomych faktu, iż nie musi płacić automatycznie podatku od nieruchomości. Możliwość zapłaty podatku rolnego lub leśnego zamiast podatku od nieruchomości uzależniona jest przede wszystkim od klasyfikacji danego gruntu w ewidencji budynków i gruntów. Dodatkowym warunkiem jest, aby grunt taki nie był przez podatnika „zajęty” na prowadzenie działalności (który to termin należy odróżnić od pojęcia „związany z prowadzoną działalnością”).

Jeżeli podatnik posiada grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub lasy warto dokonać analizy tych gruntów pod kątem słuszności płaconego do tej pory podatku od nieruchomości i jeżeli okaże się to zasadne, zwrócić się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

We will be happy to be of service to you