News

Medycyna estetyczna a podatek od nieruchomości

Podmioty gospodarcze wykonujące działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej mogą korzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości [dalej: PON] w wysokości do 5,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, chyba że rada gminy ustali inne stawki).

Read More

Grupa VAT to nie tylko VAT

Dopiero od niedawna możemy cieszyć się w Polsce z możliwości korzystania z dobrodziejstw funkcjonowania w ramach Grup VAT.  Przed wejściem w życie przepisów co chwilę pojawiały się coraz bardziej ciekawe prezentacje z kalkulacjami oszczędności VAT, z których realnie można było wysnuć jeden wniosek – no to na co jeszcze czekamy

Read More

Bezpośrednio o bezpośredniości

Jesteśmy w okresie kalkulacji rocznego podatku dochodowego. Księgowym i nie tylko sen z powiek spędza konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług

Read More

Można? Można! Wspólna interpretacja indywidualna dla grupy spółek wydana w trzy tygodnie i to w czasach pandemii

Nasz zespół procedował na zlecenie mocodawców wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, efektem czego było uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanowiska w niej przedstawionego i to w terminie trzech tygodni od daty złożenia przedmiotowego wniosku. W czasach ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii decyzja o złożeniu wniosku o wydanie interpretacji

Read More

Hungary – The highest VAT rate in European Union

Hungary introduced the highest, 27-percent, VAT rate in European Union. From 1 January 2012 the Act pushed through by the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, entered into force. The Act increases the tax on goods and services. VAT increase is to patch the budget hole and help the Hungarians in

Read More

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy kosztem uzyskania przychodu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – interpretacja z dnia 7 lutego 2011 r.)

Praktyczne aspekty dla podatników Mimo, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie dywidendy (po pozytywnym wyroku NSA w tej sprawie), to jednak należy oczekiwać, iż w indywidualnych sprawach podatników dalej będą wydawane niekorzystne interpretacje prawa podatkowego. Szczegółowe informacje

Read More

We will be happy to be of service to you