News

Bezpośrednio o bezpośredniości

Jesteśmy w okresie kalkulacji rocznego podatku dochodowego. Księgowym i nie tylko sen z powiek spędza konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług

Read More

Można? Można! Wspólna interpretacja indywidualna dla grupy spółek wydana w trzy tygodnie i to w czasach pandemii

Nasz zespół procedował na zlecenie mocodawców wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, efektem czego było uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanowiska w niej przedstawionego i to w terminie trzech tygodni od daty złożenia przedmiotowego wniosku. W czasach ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii decyzja o złożeniu wniosku o wydanie interpretacji

Read More

Hungary – The highest VAT rate in European Union

Hungary introduced the highest, 27-percent, VAT rate in European Union. From 1 January 2012 the Act pushed through by the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, entered into force. The Act increases the tax on goods and services. VAT increase is to patch the budget hole and help the Hungarians in

Read More

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy kosztem uzyskania przychodu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – interpretacja z dnia 7 lutego 2011 r.)

Praktyczne aspekty dla podatników Mimo, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie dywidendy (po pozytywnym wyroku NSA w tej sprawie), to jednak należy oczekiwać, iż w indywidualnych sprawach podatników dalej będą wydawane niekorzystne interpretacje prawa podatkowego. Szczegółowe informacje

Read More

Stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod świadczenie usług zdrowotnych po 1 stycznia 2011 r. – korzystna zmiana

Praktyczne aspekty dla podatników z branży świadczeo zdrowotnych Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pozwoli od 1 stycznia 2011 r. opodatkowad niższą stawką również tą powierzchnię budynków, która nie była bezpośrednio zajęta pod świadczenia zdrowotne. Szczegółowe informacje Historia wprowadzenia niższej stawki podatku od nieruchomości dla „powierzchni budynków zajętych

Read More

VAT w usługach medycznych od 2011 roku – konsekwencje w zakresie rozliczeń

Praktyczne konsekwencje dla podmiotów świadczących usługi medyczne(podsumowanie) Rekomendujemy sprawdzenie czy na podstawie przepisów obowiązujących od 01.01.2011 w ramach prowadzonego biznesu świadczone są wyłącznie usługi zwolnione z VAT. Jeżeli nie, należy przeanalizować czy jest konieczna rejestracja na VAT oraz opodatkowanie części (lub całości) świadczonych usług stawką 23%. Analiza – szczegółowe informacje

Read More

We will be happy to be of service to you