News

Nieruchomości

Medycyna estetyczna a podatek od nieruchomości

Podmioty gospodarcze wykonujące działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej mogą korzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości [dalej: PON] w wysokości do 5,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, chyba że rada gminy ustali inne stawki).

Czytaj Więcej
Podatki

Grupa VAT to nie tylko VAT

Dopiero od niedawna możemy cieszyć się w Polsce z możliwości korzystania z dobrodziejstw funkcjonowania w ramach Grup VAT.  Przed wejściem w życie przepisów co chwilę pojawiały się coraz bardziej ciekawe prezentacje z kalkulacjami oszczędności VAT, z których realnie można było wysnuć jeden wniosek – no to na co jeszcze czekamy

Czytaj Więcej
No Category

Bezpośrednio o bezpośredniości

Jesteśmy w okresie kalkulacji rocznego podatku dochodowego. Księgowym i nie tylko sen z powiek spędza konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów usług o charakterze niematerialnym. Zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług

Czytaj Więcej
VAT

Hungary – The highest VAT rate in European Union

Hungary introduced the highest, 27-percent, VAT rate in European Union. From 1 January 2012 the Act pushed through by the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, entered into force. The Act increases the tax on goods and services. VAT increase is to patch the budget hole and help the Hungarians in

Czytaj Więcej
Kredyty

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy kosztem uzyskania przychodu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – interpretacja z dnia 7 lutego 2011 r.)

Praktyczne aspekty dla podatników Mimo, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie dywidendy (po pozytywnym wyroku NSA w tej sprawie), to jednak należy oczekiwać, iż w indywidualnych sprawach podatników dalej będą wydawane niekorzystne interpretacje prawa podatkowego. Szczegółowe informacje

Czytaj Więcej
Nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod świadczenie usług zdrowotnych po 1 stycznia 2011 r. – korzystna zmiana

Praktyczne aspekty dla podatników z branży świadczeo zdrowotnych Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pozwoli od 1 stycznia 2011 r. opodatkowad niższą stawką również tą powierzchnię budynków, która nie była bezpośrednio zajęta pod świadczenia zdrowotne. Szczegółowe informacje Historia wprowadzenia niższej stawki podatku od nieruchomości dla „powierzchni budynków zajętych

Czytaj Więcej
VAT

VAT w usługach medycznych od 2011 roku – konsekwencje w zakresie rozliczeń

Praktyczne konsekwencje dla podmiotów świadczących usługi medyczne(podsumowanie) Rekomendujemy sprawdzenie czy na podstawie przepisów obowiązujących od 01.01.2011 w ramach prowadzonego biznesu świadczone są wyłącznie usługi zwolnione z VAT. Jeżeli nie, należy przeanalizować czy jest konieczna rejestracja na VAT oraz opodatkowanie części (lub całości) świadczonych usług stawką 23%. Analiza – szczegółowe informacje

Czytaj Więcej
Nieruchomości

Co deweloper o podatku od nieruchomości wiedzieć powinien?

Podatnik prowadzący działalność w branży deweloperskiej nabywając grunty rolne lub leśne nie staje się automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów. Szczegółowe informacje Niejednokrotnie firmy realizujące projekty deweloperskie po zakupie gruntu pod konkretną inwestycję nie rozpoczynają automatycznie prac budowlanych. Może to wynikać albo z przeciągających się procedur administracyjnych albo

Czytaj Więcej
Spółka

Spółka komandytowo-akcyjna alternatywą dla funduszu?

Praktyczne aspekty dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej Bazując na jeszcze nielicznych wyrokach sądów administracyjnych akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może odroczyć opodatkowanie przypadającego na niego dochodu z tej spółki do momentu jego faktycznego otrzymania (tj. wypłaty). Szczegółowe informacje Popularność wykorzystywania funduszy do optymalizacji podatkowych wydaje się cały czas rosnąć. Biorąc pod uwagę, iż

Czytaj Więcej

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i skorzystania z naszych usług