Stawki podatku od nieruchomości od budynków zajętych pod świadczenie usług zdrowotnych po 1 stycznia 2011 r. – korzystna zmiana

Praktyczne aspekty dla podatników z branży świadczeo zdrowotnych

Zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pozwoli od 1 stycznia 2011 r. opodatkowad niższą stawką również tą powierzchnię budynków, która nie była bezpośrednio zajęta pod świadczenia zdrowotne.

Szczegółowe informacje

Historia wprowadzenia niższej stawki podatku od nieruchomości dla „powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” sięga 1 stycznia 2003 r. Okazało się jednak, iż w toku sądowych kontroli decyzji administracyjnych w sprawie stosowania omawianej stawki doszło do niekorzystnej w stosunku do zakładanej przez Ustawodawcę interpretacji tego przepisu, tzn. zastosowanie omawianej stawki wymagało faktycznego zajęcia danego pomieszczenia pod udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. warunek taki spełniał gabinet zabiegowy, sala operacyjna), ale pomieszczenia pomocnicze (jak np. pokoje noclegowe w sanatorium, kotłownia, recepcja lub też kuchnia) z obniżonej stawki podatku korzystać nie mogły. Ustawodawca użył bowiem pojęcia „zajęty”, które na gruncie podatku od nieruchomości ma inne znaczenie aniżeli pojęcie „związany”.

Od 1 stycznia 2011 r. obniżoną stawkę podatku od nieruchomości stosuje się do budynków „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”. Ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wskazał, iż celem tejże zmiany jest zrealizowanie pierwotnie zakładanego celu, tj. możliwość zastosowania obniżonej stawki do całej powierzchni takich budynków (dotychczas jedynie około 12% powierzchni sanatoriów mogło korzystać z obniżonej stawki).

Należy jednakże podkreślić, iż zasadność i możliwość opodatkowania powierzchni niższą stawką należy podać w każdym przypadku odrębnej analizie, gdyż np. powierzchnia wynajęta przez szpital podmiotowi zewnętrznemu (np. na potrzeby stołówki) z takiej preferencyjnej stawki podatku już nie skorzysta, gdyż nie będzie zajęta przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy