Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy kosztem uzyskania przychodu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – interpretacja z dnia 7 lutego 2011 r.)

Praktyczne aspekty dla podatników

Mimo, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie dywidendy (po pozytywnym wyroku NSA w tej sprawie), to jednak należy oczekiwać, iż w indywidualnych sprawach podatników dalej będą wydawane niekorzystne interpretacje prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje

W dniu 7 lutego 2011 r. wydana została pozytywna interpretacja prawa podatkowego przez Dyrektora Izy Skarbowej w Warszawie (IPPB3/423-76/09-7/11/S/GJ), zgodnie z którą odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wypłaty dywidendy stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu.

Należy podkreślić, iż interpretacja ta została wydana w wyniku pozytywnego dla podatnika wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1152/09) oraz oddalającego skargę kasacyjną organu podatkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2010 r. (sygn. akt II FSK 2118/09).

Niestety batalia podatnika o pozytywną interpretację prawa podatkowego w tym zakresie trwała ponad 2 lata (powstaje pytanie w jaki sposób podatnik poradził sobie ze sfinansowaniem dywidendy w tym okresie, jeżeli interpretacja podatkowa miała być elementem świadomego planowania podatkowego).

Niestety należy oczekiwać, iż organy podatkowe, podobnie jak w pierwotnie wydanej negatywnej interpretacji prawa podatkowego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w tej sprawie stwierdzą, iż „powołane interpretacje oraz wyroki […] zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego niniejszą interpretację, jak również nie stanowią źródła prawa. Natomiast co do poglądów wyrażonych w doktrynie prawa podatkowego należy podkreślić, że odzwierciedlają one indywidualne stanowiska ich autorów na dany temat”.

Aby posiadać pełną ochronę każdy podatnik będzie musiał uzyskać interpretację podatkową bezpośrednio dla siebie.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy