Można? Można! Wspólna interpretacja indywidualna dla grupy spółek wydana w trzy tygodnie i to w czasach pandemii

Nasz zespół procedował na zlecenie mocodawców wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, efektem czego było uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanowiska w niej przedstawionego i to w terminie trzech tygodni od daty złożenia przedmiotowego wniosku.

W czasach ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii decyzja o złożeniu wniosku o wydanie interpretacji drogą elektroniczną okazała się bez wątpienia słuszną. Dostarczenie wniosku do organu bez pośrednictwa operatora pocztowego skróciło proces uzyskiwania stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”) oraz ograniczyło koszty ponoszone przez naszych klientów. Dodatkowo dzięki precyzyjnym opisom stanu faktycznego oraz uzasadnieniem stanowiska, DKIS nie wymagał uzupełnień, czy też dodatkowych informacji, co również wpłynęło na czas wydania rozstrzygnięcia.

Komunikacja z organami drogą elektroniczną w szczególności w czasach gdy placówki pocztowe działają w ograniczonym zakresie stanowi optymalne rozwiązanie dla podatników również w zakresie składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, zważywszy również na fakt, iż przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Tarczy Antykryzysowej”) wydłużyły czas na jej wydanie o 3 miesiące. Przypomnijmy, że DKIS jak dotąd miał na wydanie interpretacji właśnie 3 miesiące, stąd po zmianach na interpretację indywidualną możemy czekać nawet pół roku.

„Art. 31g. 1. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące”

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zapraszamy do współpracy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy