„Podatki kojarzą się przede wszystkim z koniecznością ich zapłaty i uciążliwymi kontrolami. Ale podatki to też ulgi i zwolnienia, których podatnicy nie są często świadomi, koncentrując się na rozwoju biznesu”.

Data dodania2011-06-20
PodatekVAT
TematMoment „pierwszego zasiedlenia” przy sprzedaży lokalu
Pobierz plik

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2011 stwierdziła, iż aby doszło do pierwszego zasiedlenia wystarczy, żeby lokal został przejęty przez nabywcę bądź użytkownika, który to otrzyma fatyczne władztwo nad nieruchomością. Zdaniem Izby, w praktyce lokal nie musi być faktycznie użytkowany (zamieszkiwany).

 

Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy w opisywanej sytuacji następuje z zasady z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania towaru.

 

Organ stwierdził iż za moment wydania towaru należy uznać dzień faktycznego i ekonomicznego przeniesienia prawa własności, czyli dzień jego fizycznego wydania, oddania lokalu do użytkowania. Nabywca musi bowiem mieć możliwość faktycznego dysponowania nieruchomością lub korzystania z niej. Organ podkreślił ponadto, że moment faktycznego ekonomicznego przeniesienia prawa do własności może wystąpić przed podpisaniem aktu notarialnego, a tym bardziej przed uzyskaniem wpisu do księgi wieczystej.

Pełna treść Interpretacji została zamieszczona pod poniższym linkiem:

Pełna treść interpertacji

 

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Bartoszem Małkiewicz (bmalkiewicz@kmdp.eu; +48 608-353-140).

 

***

Szanowni Państwo, wszystkie powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnych okolicznościach nie mogą być traktowane jako porada podatkowa odnosząca się do konkretnych podmiotów lub okoliczności. Na podstawie powyższych informacji nie powinny być podejmowane żadne czynności i KMDP nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie czynności. Proszę koniecznie skontaktować się z KMDP przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z powyższą kwestią podatkową.