„Podatki kojarzą się przede wszystkim z koniecznością ich zapłaty i uciążliwymi kontrolami. Ale podatki to też ulgi i zwolnienia, których podatnicy nie są często świadomi, koncentrując się na rozwoju biznesu”.

Data dodania2011-02-17
PodatekCIT / PIT
Praktyczne znaczenieA może by tak ulga na nowe technologie?

Praktyczne aspekty dla podatników nabywających wartości niematerialne i prawne

Pod pewnymi warunkami podatnik dokonujący wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych może efektywnie odzyskać 9,5% poniesionych na ten cel wydatków.

Szczegółowe informacje

Konkurencja w branży, w której działa dany podatnik bardzo często skutkuje tym, iż podatnicy zmuszeni dokonać są wydatków, które pozwolą im oferować nowe lub też udoskonalać dotąd oferowane produkty lub usługi.

Bardzo niewielu podatników jest świadomych, iż poniesione przez nich wydatki na wartości niematerialne i prawne mogą kwalifikować się pod wydatki spełniające definicję nowych technologii i dających prawo do odliczenia 50% tych wydatków od dochodu (ulga ta funkcjonuje w przepisach o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2006 r.).

Należy podkreślić, iż skorzystanie z tej ulgi w żadnym przypadku nie eliminuje prawa podatnika do amortyzacji tychże wartości niematerialnych i prawnych. Efektywnie, dzięki skorzystaniu z ulgi, podatnik może odzyskać dodatkowo 9,5% poniesionych wydatków na taką technologię.

Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest posiadanie opinii niezależnej jednostki naukowej potwierdzającej, iż technologia umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Warto zatem przeanalizować poniesione wydatki na nabyte wartości niematerialne i prawne pod kątem wykorzystania tejże ulgi (również w latach poprzednich).

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

***

Wszystkie powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnych okolicznościach nie mogą być traktowane jako porada podatkowa odnosząca się do konkretnych podmiotów lub okoliczności. Na podstawie powyższych informacji nie powinny być podejmowane żadne czynności i KMDP nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie czynności. Koniecznie skontaktuj się z KMDP przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z powyższą kwestią podatkową.