„Podatki kojarzą się przede wszystkim z koniecznością ich zapłaty i uciążliwymi kontrolami. Ale podatki to też ulgi i zwolnienia, których podatnicy nie są często świadomi, koncentrując się na rozwoju biznesu”.

Data dodania2011-02-17
PodatekPodatek od nieruchomości
Praktyczne znaczenieCo deweloper o podatku od nieruchomości wiedzieć powinien?

Praktyczne aspekty dla podatników działających w branży deweloperskiej

Podatnik prowadzący działalność w branży deweloperskiej nabywając grunty rolne lub leśne nie staje się automatycznie podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów.

Szczegółowe informacje

Niejednokrotnie firmy realizujące projekty deweloperskie po zakupie gruntu pod konkretną inwestycję nie rozpoczynają automatycznie prac budowlanych. Może to wynikać albo z przeciągających się procedur administracyjnych albo też z niekorzystnej sytuacji rynkowej (deweloper woli poczekać na lepszą koniunkturę i tworzy bank ziemi). Należy podkreślić, iż stawki podatku od nieruchomości są niewspółmiernie wyższe w stosunku do stawek podatku rolnego lub też leśnego.

W takim przypadku powstaje pytanie, czy już od momentu nabycia gruntu deweloper winien płacić zawsze podatek od nieruchomości niezależnie od klasyfikacji nabytych gruntów?

Okazuje się, iż bardzo wiele podatników nie jest świadomych faktu, iż nie musi płacić automatycznie podatku od nieruchomości. Możliwość zapłaty podatku rolnego lub leśnego zamiast podatku od nieruchomości uzależniona jest przede wszystkim od klasyfikacji danego gruntu w ewidencji budynków i gruntów. Dodatkowym warunkiem jest, aby grunt taki nie był przez podatnika „zajęty” na prowadzenie działalności (który to termin należy odróżnić od pojęcia „związany z prowadzoną działalnością”).

Jeżeli podatnik posiada grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub lasy warto dokonać analizy tych gruntów pod kątem słuszności płaconego do tej pory podatku od nieruchomości  i jeżeli okaże się to zasadne, zwrócić się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

***

Wszystkie powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnych okolicznościach nie mogą być traktowane jako porada podatkowa odnosząca się do konkretnych podmiotów lub okoliczności. Na podstawie powyższych informacji nie powinny być podejmowane żadne czynności i KMDP nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie czynności. Koniecznie skontaktuj się z KMDP przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z powyższą kwestią podatkową.