„…podatki to też ulgi i zwolnienia, których podatnicy nie są często świadomi, koncentrując się na rozwoju biznesu”.

Minimalizacje obciążeń podatkowych

Celem usługi polegającej na minimalizacji obciążeń podatkowych jest osiągnięcie realnych korzyści (np. odzyskanie nadpłaconego podatku) lub też ograniczenie nieuniknionych podatkowych kosztów operacji gospodarczych (zmniejszenie kwoty do zapłaty lub płatność podatku w jak najpóźniejszym terminie).

Minimalizacje obciążeń podatkowych mogą być realizowane poprzez m.in.:

  • weryfikację rozliczeń podatnika za lata przeszłe w celu identyfikacji potencjalnych nadpłat mających swoje oparcie w przepisach prawa podatkowego oraz orzecznictwie sądów (np. w postaci niesłusznie opodatkowanych podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych lub leśnych);
  • planowanie bieżących procesów biznesowych podmiotów gospodarczych (np. efektywne wykorzystanie budżetu marketingowego w kontekście opodatkowania podatkiem VAT instrumentów wsparcia sprzedaży);
  • planowanie transakcji gospodarczych w kontekście przewidywanych zmian w prawie podatkowym (np.  wybór instrumentów wsparcia sprzedaży w kontekście planowanej zmiany dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnych przekazań).

Staramy się, aby wskazywane przez nas możliwości minimalizacji zawierały również ocenę potencjalnego ich wpływu na bieżące przepływy pieniężne podatnika.