„…podatki to też ulgi i zwolnienia, których podatnicy nie są często świadomi, koncentrując się na rozwoju biznesu”.

Szymon Kołecki

Szymon rozpoczął pracę w doradztwie podatkowym jeszcze w trakcie studiów  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2002 r. W 2005 r. Szymon uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu 10202). Do momentu powstania KMDP Szymon zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych (w tym Wielkiej Czwórki). Praca głównie z zagranicznymi inwestorami oraz udział w projektach podatkowych z różnych gałęzi gospodarki pozwoliły Szymonowi uzyskać szerokie doświadczenie, jak również zrozumieć potrzebę klientów do komunikowania się z doradcą podatkowym w zwięzły i prosty sposób. Szymon uzyskał przede wszystkim praktyczne doświadczenie w zakresie operacyjnego zarządzania projektami oraz łatwość poruszania się w dokumentach źródłowych. Dużą przyjemność sprawia Szymonowi współpraca z osobami spoza działu finansowo-księgowego, które niejednokrotnie stanowią cenne źródło informacji w kontekście oceny rzeczywistego charakteru transakcji dla celów podatkowych.

Obecnie Szymon jest w trakcie zdobywania uprawnień ACCA, co jest elementem szerokiego rozumienia potrzeb i problemów podatników w ramach usług doradztwa podatkowego.

Bartosz Małkiewicz

Bartosz ma do czynienia z podatkami od 1998 r., kiedy to rozpoczął pracę w biurze rachunkowym, w którym po kilku latach został wspólnikiem. Jednocześnie Bartosz ukończył studia prawnicze na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki pozwoliło Bartoszowi w 2005 r. uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego. W latach 2004 - 2009 Bartosz pracował w dziale podatku VAT w jednej z firm Wielkiej Czwórki, gdzie doradzał klientom głównie w zakresie struktur i problemów VAT oraz obsługiwał zagraniczne podmioty zarejestrowane dla celu podatku VAT w Polsce.

Doradzając klientom, Bartosz łączy znajomość różnych modeli biznesowych z ekonomicznym i prawnym podejściem do podatków, co pozwala proponować rozwiązania odpowiadające potrzebom klientów. Jednocześnie bogate doświadczenie w kontaktach z biznesem powoduje, że problemy i ich rozwiązania Bartosz tłumaczy w jasny sposób.

Obecnie Bartosz jest w trakcie studiów doktoranckich z zakresu prawa podatkowego, które mają na celu pogłębić jego wiedzę w zakresie polskich i europejskich aspektów podatku VAT.